Är det lönsamt att återbruka?

Är det lönsamt att återbruka?

Exemplen på miljömässiga vinster av att återbruka möbler radar upp sig. Men är det ekonomiskt lönsamt?

Varje år köper företag och organisationer kontorsmöbler för flera miljoner samtidigt som omsättningen av kontorsinredning är enorm. Beräkningar från enskilda miljöer pekar på att den ekonomiska potentialen för enskilda miljöer som kontor och andra lokaler är stor, t.ex:

  • Lokalanpassningar av IVL:s kontor i Göteborg och Stockholm ledde till minskade projektkostnader på mellan 1,4 och 1,9 miljoner kronor per kontor (IVL, 2018a).
  • Flytt och utvidgning av ett kontor på RISE till 100 anställda och 1 600 kvm, där möbler flyttades med eller köptes begagnade, gav en besparing på 850 000 kronor relativt nyköp.
  • Exempelkontor beräknad av IVL (2018b) med 170 anställda och en storlek på 2 000 kvadratmeter, där åtta vanligt förekommande kontorsprodukter återbrukades i stället för nyköp visade på en besparing om 2 miljoner kronor.

Baserat på exempelkontoret ovan gjorde IVL (2018b) en uppskattning att den potentiella årliga besparingen, om man ser till hela Sverige, kan bli runt 1,3 miljarder kronor om de åtta studerade produkter köptes begagnat i stället för nytillverkat. Det skulle innebära en minskad inköpskostnad med ca 60 %. Ett annat förekommande sätt att återbruka möbler är omklädsel. Region Skåne har flera exempel med omklädsel och renovering av möbler, såsom:

  • Omklädsel av tre soffor; besparing 35 000 kronor.
  • Renovering av 26 stolar och två bord; besparing på 58 000 kronor.
  • Omklädsel av 14 möbler, besparing på ca 53 00 kronor.

Läs hela artikeln här: Är det lönsamt att återbruka? - CircularHub.

2020-12-08 17:48
Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen